BUY BUNDLE & SAVE MONEY

USE DISCOUNT CODE MyStick20%USA

10 SYYTÄ KÄYTTÄÄ MOVEMENT STICKIÄ 

paranna nivelten liikkuvuutta, mukaan lukien rintakehä ja lantio

Relatiivisen liikkeen palauttaminen kehon eri osien välillä on monille kaikkein tärkein asia, kun kyse on siitä, että pystymme suoriutumaan arjesta ja siinä sivussa tietenkin eri harrastuksista. Kaikki nivelet ovat tärkeitä, mutta mikäli emme kiinnitä erityistä huomiota rintakehän ja lantion liikkuvuuteen, todennäköisesti tämä näkyy muualla luustossa, kuten olkapäissä, ranteissa, polvissa ja jalkapöydän alueella.

nopeuta palautumistasi arjesta ja muista harjoituksista

Oli kyse fyysisestä, tai mentaalisesta rasituksesta, siitä palautumiseen tulee panostaa. Totaalilepo ja uni ovat toki yksi tärkeä osa palautumista, mutta liikkeen merkitystä ei voi tässä kohdin ylikorostaa. Aloittamalla päivä kevyellä liikkeellä ja lisäämällä päiviin sinne tänne muutamia 5-15 minuutin liikkumishetkiä, nostaa palautumiskykysi täysin uudelle tasolle.

parempi liikkumiskyky

Syy miksi Movement Stickin nimi on nimenomaan Movement, eikä esimerkiksi Mobility Stick, johtuu siitä, että kaikkein tärkein asia on meidän liikkumiskyky / liikkumistaidot. Toki meillä voi, saa ja pitääkin olla yksittäisiä tavoitteita, kuten notkeuden tai voiman kehittäminen. Voimme myös ajatella liikkuvuutta yhtenä isona tavoitteena. Nämä ovat pikemminkin yksittäisiä asioita, jotka mahdollistavat sen tärkeimmän, eli kyvyn liikkua vapaasti. Movement Stick on monissa tilanteissa ylivertainen harjoitteluväline opettamaan ihmistä liikkumaan paremmin, etenkin silloin kun liikkuminen EI ole ollut se ensisijainen juttu omassa elämässä. On täysin eri tilanne jos koko elämä lapsuudesta saakka on ollut täynnä kaikenlaista liikkumista ja urheilua. On jopa hieman elitististä ajatella, että kaikkien tulisi voida kulkea sellaista polkua. Kaikkien EI tarvitse olla huippu-urheilijoita, mutta kaikkien tulisi voida hyvin omassa kehossaan!

lisääntynyt notkeus 

Notkeus on ennenkaikkea nivelten kykyä liikkua asennosta toiseen. Hyvä notkeus mahdollistaa riittävän laajat liikelaajuudet ja notkeuteen panostamalla pidämme huolta, että kudokset (mukaan lukien lihakset) ovat kykeneviä joustamaan ja venymään tilanteen vaatimalla tavalla. Notkeus ei ole vain spagaatteja ja akrobatiaa. Notkeus on kurottamista ylimmälle hyllylle ja lastenlasten kanssa peuhaamista. Toki se on myös kaikkea sitä, mitä näemme urheilussa. Korkeita potkuja, pallon heittoa ja kaunista tanssia.

korkeammat voimatasot

“en halua näyttää kehonrakentajalta”. No tähän ei ole huolta, mutta lihasmassan hankinta olisi hyväksi meille kaikille. Sitä vain ei tarvitse olla ns. ylitse omien tarpeiden. Lihasmassa ja riittävät voimatasot ovat asioita, joista itse asiassa kannattaa pitää kiinni kynsin ja hampain, etenkin kun ikää alkaa tulla lisää. Movement Stickin avulla olemme kehittäneet alaraajojen ja lantion voimaa, sekä yläraajojen voimaa, mukaan lukien puristusvoima. Keskivartalo on käytännössä ihan jokaisessa Stick -liikkeessä mukana, joten keskivartalon voima kehittyy aina kun Stickillä harjoitellaan.

liiku tarkemmin = parempi koordinaatio

Koordinaatio on mukana kaikessa liikkeessä ja oli sitten kyse tasapainosta, tai kyvystä rytmittää liikettä, juuri koordinaatio on se miten onnistumme tavoitteen saavuttamisessa. Koordinaatiota kehittäessä harjoittelun ei tarvitse näyttää sirkustempuilta. Hyvin yksinkertaiset harjoitteet ylläpitävät arjessa tarvittavaa koordinaatiota. Näitä ovat erilaiset suunnanmuutokset, painonsiirto jalalta toiselle, käsien liike suhteessa muuhun vartaloon jne. Tietenkään ei ole kiellettyä haastaa itseään ja sekin onnistuu Movement Stickin avulla!

kehitä nivelten liikkeen laatua

Aikaisemmin kävimme läpi jo notkeuden ja miten se vaikuttaa nivelteen kykyyn liikkua asennosta toiseen. Tämän lisäksi tärkeä huomioitava asia on nivelen rakenteiden välisen liikkeeen laatu. Juuri tätä kutsutaan nivelen liikkuvuudeksi, joka määrittelee miten hyvin nivelrakenteet pystyvät liikkumaan suhteessa toisiinsa. Nivelen liikkeen laatuun voidaan vaikuttaa monin eri tavoin, mutta yksi tärkeä asia on pitää huolta että nivelen sisä- ja ulkorotaatio on kunnossa.

parempi tasapaino

Tasapaino on osa koordinaatiota, mutta koska se on NIIN tärkeä osa kykyä liikkua, on se aivan pakko nostaa vielä erikseen esille. Olemme huomanneet satojen oppilaidemme kanssa, miten juuri heikko tasapaino heikentää liikkumiskykyä ja miten merkittävää kehitystä olemme saaneet kun olemme lisänneet Movement Stick – harjoitteita mukaan harjoitteluun. Joka päivä tulisi tehdä tasapainoa haastavia harjoitteita.

parempi stabiliteetti

Stabiliteetti on paljon muutakin kuin kykyä kontrolloida yhden nivelen liikettä. Karkeasti voidaan puhua staattisesta ja dynaamisesta stabiliteetista. Staattinen stabiliteetti on usein erilaisia asentoja, joissa meidän tulisi pystyä kontolloida kehoa “liikkumatta”. Lainausmerkit sen vuoksi, koska jopa staattisissa asennoissa tapahtuu aina pientä liikettä. Stabiliteetti ei siis tarkoita täysin lukittunutta asentoa. Dynaaminen stabiliteetti mahdollistaa asentojen ja kehon hallinnan liikkeen aikana. Molempia tarvitaan ja monet Movement Stick -harjoitteet ovat loistavia juuri tähän.

kehittynyt motorinen kontrolli

Motorisella kontrollilla tarkoitetaan hermo-lihasjärjestelmän toimintaa lihasten ja raajojen koordinoinnissa motoristen taitojen suorittamisen aikana. Niin sanotut aistireseptorit keräävät informaatiota suorituksesta. Afferentit hermot vievät tästä saadun palautteen takaisin eri aivojen osille, josta lähtee efferentteja hermoja pitkin uusi viesti lihaksille muokata toimintaa. Harjoittelulla pystymme kehittämään ja nopeuttamaan tätä kehon sisäistä prosessia.

ennaltaehkäise loukkaantumisia 

Kaikkein paras tapa ennaltaehkäistä loukkaantumisia on ymmärrys oman kehon rajallisuudesta. Toisiksi paras tapa on kehittää liikkumistaitoja. Vasta näiden jälkeen tulee notkeuden ja voiman merkitys, tai kudosten kyky vastaanottaa erilaisia rasituksia. Jos harjoittelu kehittää näitä kaikkia, myös korvienvälistä prosessointia, voidaan olla hyvin luottavaisin mielin tulevien haasteiden suhteen. On kuitenkin täysin ok ajatella, että kehittämällä voimaa, notkeutta, koordinaatiota ja nivelten liikkuvuutta, pystymme ennaltaehkäistä etenkin rasitusperäisten vammojen syntyä. Akuutit vammat tulevat usein niin äkillisesti, että mikäli hermosto ja opitut liikkumistaidot eivät ehdi tilannetta ratkaista, silloin se jää kudosten, nivelten ja luuston ratkottavaksi. Joskus tilanteesta selvitään säikähdyksellä ja mitä paremmin olemme valmistautuneet ennakoivasti, sitä suuremmat todennäköisyydet on päästä tilanteesta pälkähällä.

Tiivistys

1. paranna nivelten liikkuvuutta, mukaan lukien rintakehä ja lantio

2. nopeuta palautumistasi arjesta ja muista harjoituksista

3. parempi liikkumiskyky

4. lisääntynyt notkeus 

4. korkeammat voimatasot

5. liiku tarkemmin = parempi koordinaatio

6. kehitä nivelten liikkeen laatua

7. parempi tasapaino

8. parempi stabiliteetti

9. kehittynyt motorinen kontrolli

10. ennaltaehkäise loukkaantumisia 

Mikä on helppo tapa aloittaa?

Voisimme valita monta tapaa edetä ja tietenkin sinun harjoitteluhistoria, akuutit tarpeet sekä tavoitteet ratkaisisivat paljon. Jokainen meistä kuitenkin tarvitsee matalan kuormituksen liikettä ja sen vuoksi uskallamme ehdottaa, että jokainen lähtisi liikkeelle TÄÄLTÄ.

Joustavuutta arkeen -valmennus tarjoaa kehoa huoltavaa liikettä 15 minuutin harjoituksien muodossa. Harjoitteet ovat superhelppoja tehdä ja niitä voi toteuttaa aamulla, työpäivän aikana, lomalla, hotellissa, ulkona, salilla tai vaikka osana iltarutiineja.

Tämä siis on valmennus kaikille, sillä tämän valmennuksen ensisijainen tavoite on tarjota keholle sen paljon kaipaamaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikettä.

Myöhemmin kun tarvitset lisää työkaluja vaikkapa voiman kehittämiseen, voi sitä hakea vaikkapa Strength -valmennuksesta, joka on osa General Concept -valmennustamme.